Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ویدیوهای جعلی پورن از اینترنت حذف می‌شوند

ویدیوهای پورنوگرافیکی که با استفاده از یک نرم‌افزار جدید چهره فرد را با چهره یک فرد سرشناس عوض می‌کرد، در حال حذف از اینترنت هستند.
ویدیوهای پورنوگرافیکی که با استفاده از یک نرم‌افزار جدید چهره فرد را با چهره یک فرد سرشناس عوض می‌کرد، در حال حذف از اینترنت هستند.