Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چرا عملیات ترکیه در شمال سوریه اهمیت دارد

در حالی که سوریه همچنان دستخوش جنگ‌های پراکنده است، حمله ترکیه به نیروهای کرد در مناطق مرزی اوضاع داخلی و روابط منطقه‌ای را پیچیده‌ترکرده است.
در حالی که سوریه همچنان دستخوش جنگ‌های پراکنده است، حمله ترکیه به نیروهای کرد در مناطق مرزی اوضاع داخلی و روابط منطقه‌ای را پیچیده‌ترکرده است.