Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آمریکا بازداشت معترضان حجاب اجباری در ایران را محکوم کرد

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از ایرانیانی که به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، حمایت کرده و گفته مردم باید در انتخاب پوشش و دین خود آزادی عمل داشته باشند و گرفتن این حق از آنان، توهین به کرامت و استقلال آنان است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از ایرانیانی که به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، حمایت کرده و گفته مردم باید در انتخاب پوشش و دین خود آزادی عمل داشته باشند و گرفتن این حق از آنان، توهین به کرامت و استقلال آنان است.