Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تیراندازی به عابران در یکی از شهرهای ایتالیا

مردی که از داخل ماشین در خیابانی در مرکز شهر ماچراتای ایتالیا به عابران شلیک کرد، توسط پلیس دستگیر شد. شاهدان عینی می‌گویند او در حین دستگیری توسط پلیس، سلام فاشیستی داده است.
مردی که از داخل ماشین در خیابانی در مرکز شهر ماچراتای ایتالیا به عابران شلیک کرد، توسط پلیس دستگیر شد. شاهدان عینی می‌گویند او در حین دستگیری توسط پلیس، سلام فاشیستی داده است.