Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران: انقلابی که داعیه جهانی دارد؛ دختران معترض در خیابان

روزنامه های صبح اول هفته در سومین روز از دهه سالگرد انقلاب اسلامی درباره گذشت ۳۹ سال نوشته و از دستآوردهایی خبر داده اند که انقلاب برای ایرانیان داشته است. بحث حکومت و برخوردش با نسل جدید که به جهت اعتراضات اخیر به میان کشیده شده از جمله مطالب مهم مقالات امروز روزنامه های تهران است.
روزنامه های صبح اول هفته در سومین روز از دهه سالگرد انقلاب اسلامی درباره گذشت ۳۹ سال نوشته و از دستآوردهایی خبر داده اند که انقلاب برای ایرانیان داشته است. بحث حکومت و برخوردش با نسل جدید که به جهت اعتراضات اخیر به میان کشیده شده از جمله مطالب مهم مقالات امروز روزنامه های تهران است.