Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هفت‌ شنبه: از باران تا آیدین، مهران آتش و گروه اوان بند

در برنامه این هفته از تازه‌ترین ترانه‌های آیدین، باران، مهران آتش و گروه اوان بند گفتیم و در بخش پاپ پنجاه هم یادی هم از گیتی پاشایی کردیم.
در برنامه این هفته از تازه‌ترین ترانه‌های آیدین، باران، مهران آتش و گروه اوان بند گفتیم و در بخش پاپ پنجاه هم یادی هم از گیتی پاشایی کردیم.