Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اوما تورمن سکوت خود را درباره آزار جنسی شکست

اوما تورمن، ستاره سینمای آمریکا، سکوت خود را درباره آزار جنسی شکسته و ادعاهای تازه‌ای علیه هاوری واینستین، تهیه‌کننده مشهور هالیوود مطرح کرده است. سخنگوی آقای واینستین ادعای آزار فیزیکی را رد کرده است.
اوما تورمن، ستاره سینمای آمریکا، سکوت خود را درباره آزار جنسی شکسته و ادعاهای تازه‌ای علیه هاوری واینستین، تهیه‌کننده مشهور هالیوود مطرح کرده است. سخنگوی آقای واینستین ادعای آزار فیزیکی را رد کرده است.