Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بازیگر فیلم ‘غلاف تمام فلزی’ درگذشت

آر. لی ارمی، بازیگر آمریکایی که بیش از همه برای ایفای نقش گروهبان هارتمن خشن و بددهن در فیلم جنگی “غلاف تمام فلزی” مشهور بود، در سن ۷۴ سالگی درگذشت.
آر. لی ارمی، بازیگر آمریکایی که بیش از همه برای ایفای نقش گروهبان هارتمن خشن و بددهن در فیلم جنگی “غلاف تمام فلزی” مشهور بود، در سن ۷۴ سالگی درگذشت.