Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جلسه سئوال نمایندگان پارلمان بریتانیا از ترزا می درباره حمله به سوریه

نمایندگان پارلمان بریتانیا، امروز دوشنبه (۲۷ فروردین/ ۱۶ آوریل) در جلسه‌ای از ترزا می، نخست وزیر این کشور درباره مشارکت نظامی لندن در حمله موشکی اخیر به سوریه توضیح خواهند خواست. احزاب مخالف در بریتانیا گفته‌اند نمایندگان پارلمان باید پیش از پیوستن این کشور به آمریکا و فرانسه در این اقدام نظامی باید مورد مشاوره قرار می‌گرفتند.
نمایندگان پارلمان بریتانیا، امروز دوشنبه (۲۷ فروردین/ ۱۶ آوریل) در جلسه‌ای از ترزا می، نخست وزیر این کشور درباره مشارکت نظامی لندن در حمله موشکی اخیر به سوریه توضیح خواهند خواست. احزاب مخالف در بریتانیا گفته‌اند نمایندگان پارلمان باید پیش از پیوستن این کشور به آمریکا و فرانسه در این اقدام نظامی باید مورد مشاوره قرار می‌گرفتند.