Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

قاسمی: جعل نام جزایر ایرانی تکرار ادعاهای نادرست و آب در هاون کوبیدن است

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از بیانیه پایانی اجلاس یران اتحادیه عرب “ابراز تاسف عمیق” کرده و همچنین گفته است که تلاش برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس برای جعل نام جزایر “سه گانه ایرانی” تکرار ادعاهای نادرست، غلط و “آب در هاون کوبیدن” است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از بیانیه پایانی اجلاس یران اتحادیه عرب “ابراز تاسف عمیق” کرده و همچنین گفته است که تلاش برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس برای جعل نام جزایر “سه گانه ایرانی” تکرار ادعاهای نادرست، غلط و “آب در هاون کوبیدن” است.