Categories
شبکه اجتماعی سازمانی مدیریت جلسات پیام رسان سازمانی

راهکارهای کنترل و مدیریت نقدینگی بررسی و مصوب شد / تعیین نحوه تصفیه مطالبات بانک مرکزی از مؤسسات مالی غیرمجاز / تعیین نحوه پرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی/ واگذاری سهام و دارایی‌های دولتی در قالب «صندوق‌های سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر»

در پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوا، پیشنهادها و راهکارهایی در خصوص کنترل و مدیریت نقدینگی با جهت‌گیری رونق در بخش تولید و اقتصاد کشور بررسی و مصوب شد.
در پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوا، پیشنهادها و راهکارهایی در خصوص کنترل و مدیریت نقدینگی با جهت‌گیری رونق در بخش تولید و اقتصاد کشور بررسی و مصوب شد.