Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مردی در هند به ظن قاچاق گاو کشته شد

پلیس ایالت راجستان در شمال هند از کشته شدن یک مرد مسلمان به ظن قاچاق گاو خبر داده است. برای هندوها گاو حیوان مقدس محسوب می‌شود و کشتن آن در چندین ایالت این کشور غیرقانونی است.
پلیس ایالت راجستان در شمال هند از کشته شدن یک مرد مسلمان به ظن قاچاق گاو خبر داده است. برای هندوها گاو حیوان مقدس محسوب می‌شود و کشتن آن در چندین ایالت این کشور غیرقانونی است.