Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هند مالیات بر نوار بهداشتی را حذف کرد

پس از ماه‌ها کمپین اعتراضی علیه وضع مالیات بر نوار بهداشتی، دولت هند با حذف این مالیات ۱۲ درصدی موافقت کرد. در هند از هر ۵ زن ۴ نفر (۸۰ درصد) به چنین محصولاتی دسترسی ندارند.
پس از ماه‌ها کمپین اعتراضی علیه وضع مالیات بر نوار بهداشتی، دولت هند با حذف این مالیات ۱۲ درصدی موافقت کرد. در هند از هر ۵ زن ۴ نفر (۸۰ درصد) به چنین محصولاتی دسترسی ندارند.