Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پیکارجویان سوری مناطق مرزی با اسرائیل را ‘ترک می‌کنند’

گزارش‌ها از سوریه حاکی از آغاز خروج پیکارجویان از مناطق مرزی با اسرائیل است. طبق این توافق، پیکارجویان مناطق تحت کنترل خود در قنیطره و مناطق همجوار در بلندی‌های جولان را ترک می‌کنند. طبق توافقی که حاصل شده، پیکارجویان به ادلب در شمال سوریه می‌روند.
گزارش‌ها از سوریه حاکی از آغاز خروج پیکارجویان از مناطق مرزی با اسرائیل است. طبق این توافق، پیکارجویان مناطق تحت کنترل خود در قنیطره و مناطق همجوار در بلندی‌های جولان را ترک می‌کنند. طبق توافقی که حاصل شده، پیکارجویان به ادلب در شمال سوریه می‌روند.