Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

راز دانش: کشف قدیمی ترین قرص نان

در برنامه راز دانش این هفته در مورد گرم شدن نیم کره شمالی، کمک به کودکان برای تشخیص ضعف بینایی و کشف قدیمی ترین قرص نان خواهیم شنید.
در برنامه راز دانش این هفته در مورد گرم شدن نیم کره شمالی، کمک به کودکان برای تشخیص ضعف بینایی و کشف قدیمی ترین قرص نان خواهیم شنید.